top of page

המטרות שלנו

מניעת אלימות וקידום ערכים של סובלנות, הקשבה, אמפתיה וכבוד הדדי בחברה הישראלית בכלל ובבתי הספר בפרט

התוצאות שלנו

74%

תרומה להפחתת האלימות בכיתות

83%

תרומה ליצירת אקלים חינוכי טוב יותר בכיתה

85%

תרומה לפיתוח של סובלנות וכבוד הדדי בין הילדים

82%

תרומה לתחושת המוגנות של הילדים

מחקרים מלמדים – הדרך של 'ואהבת' מפחיתה את האלימות בכיתות

הדרך שלנו

פיתוח אינטליגנציה רגשית וחברתית וחיזוק "שרירי האמפתיה" במסגרת
של תכניות אימונים המבוססות על המחקרים החדשניים
ביותר בתחום מדעי המוח וההתנהגות…

השותפים שלנו

כל סוגי האלימות מהם סובלים  הילדים שלנו ניתנים למניעה

כל ילד שני בישראל סובל מהצקות, חרמות, השפלות ואלימות בבתי הספר..

יחד נהפוך את בתי הספר למקומות בטוחים ומוגניםם יותר עבוד ילדינו.

זה אפשרי!

כל סוגי האלימות מהם סובלים הילדים שלנו ניתנים למניעה

bottom of page