top of page

אתגרים של אמפתיה

‘אתגרים של אמפתיה’ הינה תכנית התערבות בכיתות שבהן ישנם קשיים במערכות היחסים בין הילדים.קשיים אלו יכולים לבא לידי ביטוי במגוון דרכים בין אם בהתנהגות אלימה ותוקפנית,בריבוי קונפליקטים בלתי פתורים או בכל דרך אחרת.

תכנית זו מסייעת לצוות החינוכי בהתנהלות היומיומית בכיתהוכן מסייעת לילדים לפתח מערכות יחסים המבוססות על אמפתיה.

 

התכנית משלבת שלושה מרכיבים – עבודה של הצוות החינוכי, מנחה מקצועי וסדנה להורים.

הצוות החינוכי הוא שותף מרכזי ביצירת השינוי ולכן, במסגרת התכנית,מחנכת הכיתה והצוות הפדגוגי המלווה (מנהלת, יועצת…) עוברים סדנה קצרה וממוקדת.במהלך הסדנה נאפיין ונגדיר ביחד את המטרות והאתגרים ונתמקד, בין השאר, בזיהוי הקשיים והחוזקות של ילדי הכיתה.

המחנכת מקבלת ליווי אישי של מנטור מקצוועי והיא מקבלת את כל הידע הנדרשכדי להביא לידי ביטוי את מרכיבי האמפתיה השונים בעבודתה בכיתה הן במישור החברתי והן בפן הפדגוגי.  

מנחה מקצועי בעל ניסיון רב בהנחיה ועבודה עם ילדים יגיע לכיתה מדי שבוע במשך 10 שבועותלהנחיית הכיתה בתהליך ייחודי בו גם המחנכת תהיה שותפה.

במסגרת תהליך הלמידה המשותף של המנחה עם ילדי הכיתההם יישמו טכניקות שונות שקשורות לתהליך האמפתיה והמודעות החברתית.הילדים יחקרו את עולם הרגשות והצרכים, והם יצאו לבצע משימות “מדליקות”שקשורות ליישום מעשי של יכולות האמפתיה שלהם בשטח ו”להתנסות” בחיים האמיתיים.  במהלך המפגשים נפתח את היכולת של הילדים להיות מודעים לרגשות שלהם,לפענח רגשות של אחרים, לפתח יכולת הקשבה גבוהה יותר, לזהות צרכים,להבין איך הפעולות שלהם משפיעות על הסובבים אותם, לווסת רגשות ולבחור מה כדאי ומה לא כדאי לעשות במצבים חברתיים שונים.

 

כהשלמה וכחלק מהתהליך הכיתתי, מתקיימת סדנה להורי הכיתה.במהלך הסדנה יוצג להורים התהליך שיתקיים בכיתה לחיזוק “שרירי האמפתיה” וכן הדרכים בהן הם יכולים להיות שותפים פעילים לתהליך בבית.

bottom of page