top of page

סדנאות הורים

בעבר חשבו כי IQ הוא המרכיב המשמעותי ביותר לניבוי הצלחה של האדם בחייו. 

כיום ידוע, כי אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר אשר ישפיעו על הצלחת האדם בכל תחוםהוא רמת האינטליגנציה הרגשית והחברתית שלו.

תחומים אלו קריטיים ליכולת של האדם לנהל את מערכות יחסים והאינטראקציות החברתיות שלו.

אדם בעל יכולת חשיבה אמפתית גבוהה, שמסוגל לראות את המציאות מנקודות מבט רבות,יוכל לפתח מערכות יחסים המושתתות על אמון, קרבה והערכה בזוגיות, בקריירה ובכל מקום אליו יגיע. 

גילאי 5-10 הם גילאים קריטיים להתפתחות האינטליגנציה הרגשית והחברתית של הילדים.

‘ואהבת’ פיתחה סדנה ייחודית המקנה להורים כלים פשוטים ומעשיים באמצעותם ניתן “לאמן” את הילדים בבית.

משך הסדנה כשעתיים ומשתתפי הסדנה מקבלים אחת למספר שבועות הצעות לתרגול בדרכים שונות וחווייתיות. 

bottom of page