top of page

P.O.V - פרספקטיבות ונקודות מבט

P.O.V (points of view) – הינה טכניקה ייחודית המאפשרת לאדם לנהל את מערכות היחסיםבכל מעגלי חייו בדרך הטובה ביותר שתסייע לו להשיג תוצאות מעולות.

באמצעות POV נפתחות בפני האדם נקודות מבט שונות וחדשות על כל אירוע, סיטואציה או קונפליקט. 

פתיחת נקודות המבט החדשות, מאפשרת לאדם להבין את התמונה בצורה הרבה יותר בהירה ולקבל החלטות הרבה יותר טובות, עבורו ועבור סביבתו. 

במערכת החינוך אנו פועלים עם כלי זה לסייע בבניית מערכות יחסים מיטביותבין כלל הגורמים והשותפים – מורים, ילדים, הורים, הנהלה, פיקוח ועוד.

התכנית מתקיימת באמצעות שילוב של מפגשים אישיים עם מנהל בית הספרוסדנאות עם הצוות החינוכי כחלק מהשתלמות מוסדית.

במסגרת התכנית, המנהל והצוות רוכשים את הכלי לשימוש יומיומי,אשר הופך לשפה בית ספרית שמסייעת לבנות את מערכות היחסים,לנהל קונפליקטים ולשפר את האקלים הבית ספרי.  

bottom of page