top of page

מחקרים

'ואהבת' חותרת להשיג את מטרותיה ולממש את יעדיה בדרך היעילה, המקצועית והטובה ביותר.

לכן, כלל תוכניותיה ופעולותיה של העמותה, נמדדות על ידי רשות המחקר של מכללת לוינסקי
בהובלתו של ראש הרשות, הפרופסור יצחק גילת. 

המחקרים ותהליכי המדידה השונים מהווים חלק מהכלים המסייעים לפתח את התכניות כך שהן יניבו תוצאות טובות יותר בדרך למניעת האלימות והעצמת האמפתיה
ופיתוח האינטליגנציה הרגשית והחברתית.    

בתהליכי המחקר והמדידה השונים אשר התבצעו בשנים האחרונות
השתתפו הן הילדים עצמם והן מחנכות של מעל 2,000 תלמידים.  

בתהליכים אלו התגלו פערים מובהקים – בין 50% ל- 62% בכל מרכיבי האמפתיה בין ילדים שהשתתפו בפעילויות לכאלו שלא.

כמו כן, ישנן הוכחות לכך שהשפה הרגשית של הילדים מתפתחת
ביחד עם המרכיבים הבסיסיים ביותר להתפתחותה של האינטליגנציה הרגשית והחברתית שלהם. 

מהמחקרים ותהליכי המדידה עולה באופן ברור כי ההשפעה של התכניות לא מסתכמות רק בילדים, אלא לא פחות חשוב מכך, הן גם משפיעות באופן משמעותי על הצוות החינוכי ועל היכולות שלו בניהול שיח בכיתה, בניהול קונפליקטים וביצירת אקלים מיטבי.  

bottom of page