top of page

"התכנית מחוללת שינויים ברורים בערכיות של הילדים ומביאה לירידה באלימות"

פרו' סם טיאנו, פרו' אמריטוס בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר בבי"ס לרפואה באונ' ת"א

"מן הראוי שכל ילד וילדה בישראל יגדלו עם 'נתיבים של אמפתיה'"

ד"ר צבי צמרת, יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך בעבר

"ראיות ברורות לכך שהתכנית מפחיתה אלימות"

פרו' יצחק גילת, ראש רשות המחקר של מכללת לוינסקי

"התכנית יצרה בבית הספר תהליך עמוק ומשמעותי בכל הנוגע ביצירת אקלים מיטבי."

שרון דיין בן מאיר, מנהלת בי"ס ארן בתל אביב

"נתיבים של אמפתיה - ניורופדגוגיה לפיתוח אינטליגנציה רגשית וחברתית."

ד"ר רן גבע, מומחה מדעי המוח האונ' העברית בשיתוף מכון ויצמן

"התכנית מצליחה להביא את המחנכות לביטוי של רמת אינטליגנציה רגשית גבוהה..."

ריקי אילוז, מנהלת בי"ס בעש"ט בתל אביב

"אני ממש נפעמת לראות את התלמידים שלי במהלך השבוע כולו יותר רגועים ויותר מכילים את עצמם ואת הסובבים אותם."

חיה בקמן, מחנכת בבי"ס מוריה בתל אביב

מומחים ואנשי מקצוע

bottom of page