top of page

שאלה של אמפתיה

שאלה של אמפתיה’ הינה תכנית SEL ותיקה ומוכרת לאימון ותרגול יומי של “נתיבי האמפתיה” הנוירולוגיים של הילדים בכיתה. 

לב ליבה של התכנית נעוץ בזיהוי ובהגדרה מדויקת של תהליך האמפתיהכפי שהוא מתרחש במוח של האדם ובצורת החשיבה שלו בכל גיל.

באמצעות המשגה ופירוק של תהליך האמפתיה למכלול של מיומנויות, כישורים ויכולות, הצלחנו ליצור תהליך שנתי מובנה של אימון, שמאפשר למשתתפים לתרגל באופן חווייתי את ה”כניסה לנעליים של הזולת” ומלמד אותם איך להפיק מכך תועלת אישית וחברתית. 

במסגרת התכנית המחנכת של הכיתה מקבלת ערכת תרגול מוכנה וקלה לשימוש,  באמצעותה היא עובדת ומחזקת את החשיבה האמפתית של הילדים על בסיס יומיומי במהלך שנה”ל. 

במהלך התכנית, המורה עוברת הכשרה ומקבלת הדרכה וליווי מקצועיבדרך בה עליה לתרגל את “שרירי האמפתיה” של הילדים באופן קבוע ומתמשך. 

באופן טבעי, במסגרת תפקידה של המורה כמאמנת נוצר מצב בו גם היא עצמה מתאמנת ומחזקת את היכולות שלה לקיים שיח אמפתי עם הילדים. בזכות התכנית היא יכולה להעניק להם מענה טוב יותר בכל מעגלי החיים של הכיתה.

אחד ההיבטים החזקים והמשמעותיים ביותר בתכנית הוא השילוב המנצח בין אמפתיה, פדגוגיה ויוזמות חינוכיות. במסגרת זו המחנכת מקבלת הכשרה וכלים מקצועיים להעצמה והעמקה של הפדגוגיה באמצעות השימוש בכלי האמפתיה. המחנכת לומדת כיצד ניתן לשלב את תהליך האמפתיה כחלק בלתי נפרד מחומרי הלימוד של מקצועות הליבה אותם היא מלמדת. התוצאות בשטח במדברות בעד עצמן ומלמדות עד כמה האמפתיה מסייעת בהעמקת ההבנה וההצלחה של הילדים בתחומי הידע שונים.

הסוד של התכנית נמצא בשילוב שנוצר בין עבודה עקבית ומדויקת עם טכניקת ההנחיה ובין השימוש החוזר והנשנה בטכניקה זו לאורך תקופה ארוכה במגוון רחב של הזדמנויות והקשרים.

התכניות של ‘ואהבת’ מלוות במחקרי עומק שביצעה רשות המחקר של מכללת לוינסקי והתוצאה המובהקת היא ש”שרירי האמפתיה” של המשתתפים מתחזקיםוהם הופכים להיות דומיננטיים יותר ויותר לא רק בעת התרגול, אלא גם משפיעים על מערכות היחסים והאינטראקציות החברתיות שהילדים מקיימים בחיי היום יום בכיתה. 

אחד היתרונות הבולטים של התכנית נעוץ בכך שכל ערכות העבודה, הידע, הניסיון והכלים המעשיים לתרגול ‘שרירי האמפתיה’ נשארים בבעלות המחנכת והיא עושה בהם שימוש לאורך שנים רבות, כך שהתכנית הופכת להיות נחלת בית הספר ולא נוצרת תלות בגורם חיצוני. 

‘שאלה של אמפתיה’ פועלת בשנים האחרונות בלמעלה מ – 1,000 כיתות בכל רחבי הארץ והיא זוכה לשבחים ולהמלצות רבות של מנהלים, מורים ואנשי חינוך.

התכנית מאושרת על ידי משרד החינוך ומספרה במאגר תכניות הגפן הוא 1017לחוברת המורחבת אודות התכנית
.pdf
Download PDF • 12.41MB

דוגמאות-לתרגול-שנה-א
.pdf
Download PDF • 611KB


 

bottom of page