top of page

נתיבים של אמפתיה

נתיבים של אמפתיה’ הינה תכנית שנתית הפועלת בקרב ילדי בתי ספר יסודיים וחט”בומשמשת כ”חיסון” למניעת התפתחות תופעות האלימות והבריונות לפני שהן מתפרצות.

התכנית מהווה פריצת דרך חדשנית ביישום המעשי של המחקרים העדכניים ביותר בתחום מדעי המוח וההתנהגות. 

במסגרת התכנית מתקיים אימון שבועי אינטנסיבי של נתיב האמפתיה הנוירולוגיהן בקרב הילדים והן בקרב הצוות החינוכי, שמהווה שותף פעיל ואקטיבי בתהליך כולו.

האימון ב”חדר הכושר” לשריר האמפתיה מתבצע באמצעות טכניקת הנחייה ייחודית,המיושמת בין השאר, תוך מפגש חוויתי וקבוע של ילדי הכיתה עם אמא ותינוק.

ההתבוננות באינטראקציה שבין האם ותינוקה מהווה טריגר אופטימלי לאימון מיטבי של תהליך האמפתיה במוח.

התכנית מורכבת ממפגשי אימון שבועיים לילדים ולמחנכות ומתרגולים יומיים בכיתות.

במהלך התכנית מתקיימים מספר מפגשי הדרכה ולימוד עמיתים לצוות,ובנוסף, מתקיים ערב הורים אשר מטרתו היא ליצור שותפות שלהם בתהליך.

את התכנית בכיתות מוביל צוות מנחים מקצועי, אשר נבחר לאחר תהליך מיונים קפדניהמורכב ממספר שלבים והכשרה ממושכת. 
bottom of page