top of page

שקיפות וניירות עמותה

'ואהבת' מאמין בשקיפות מלאה.

שקיפות היא תנאי הכרחי ליצירת מערכת יחסים המבוססת על יושרה ואמון בין 'ואהבת'
לבין שותפיה השונים, בין אם מדובר במשרדי ממשלה, ברשויות עירוניות, בפילנתרופים או בכל בעל עניין.

בקישורים שבעמוד זה תוכלו לראות את דו"חות העמותה.

bottom of page