top of page

יסודות של אמפתיה

‘יסודות של אמפתיה’ הינה תכנית הכשרה לצוותים חינוכיים. 

התכנית מעניקה לצוות החינוכי ידע וכלים פרקטיים ליצירת שפה בית ספרית המבוססת על אמפתיה,לניהול מיטבי של מערכות היחסים שמתקיימות במשולש מ-י-ה (מורים-ילדים-הורים)וכלים להעצמת הפדגוגיה בכל תחומי הדעת באמצעות שימוש באמפתיה.על מנת ליצור שפה בית ספרית, ‘יסודות של אמפתיה’ מתאימה לכלל הצוות החינוכי. החל מההנהלה והיועצת,דרך צוות המחנכות ועד המורים המקצועיים ואנשי המנהלה (אופציונאלי).  בין הנושאים המרכזיים שמקיפה התכנית– הבנה מעמיקה של תהליך האמפתיה כפי שהוא מתרחש על פי מדעי המוח וההתנהגות.– דרכים ושיטות לניהול שיח רגשי וחברתי עם הילדים.– סוגים שונים של הקשבה.– קריאה והבנה של שפת גוף, הבעות פנים ואינטונציות.– שיטות להשהיית תגובות, ביקורת ושיפוטיות.– טכניקות לפיתוח חשיבה אמפתית.– כלים מעשיים ליצירת אקלים חינוכי מיטבי המבוסס על אמפתיה. – העצמת מערכות היחסים באמצעות שימוש באמפתיה.– ניהול קונפליקטים ויישוב מריבות באמצעות אמפתיה ועוד. מבנה התכניתהתכנית מורכבת מ – 10 מפגשים של 3 שעות אקדמאיות כ”א (סה”כ 30 שעות אקדמאיות) וכוללת:לימודים עיוניים – מפגשי לימוד פרונטאליים להבנת תהליכי האמפתיהולהכרת הדרכים לפיתוח תהליכי חשיבה אמפתית אצל מבוגרים וילדים.סדנאות מעשיות – לפיתוח מיומנויות שונות הקשורות בתהליכי האמפתיהוהמודעות החברתית וליכולת של הצוות ליישם אותן בשטח.הכשרה לניהול מערכות יחסים בדרך של אמפתיה – הכשרה ליישום השיח האמפתי ב’אקו-סיסטם’ של בית הספרעם הילדים, ההורים והקולגות בחדר המורים.  יישום, התנסות בשטח, משוב ורפלקציה – ביצוע משימות עם הילדים,המורים וההורים כולל רפלקציה, משוב ומנטורינג מקצועי.* קורס ההכשרה מוכר לגמול השתלמות 


לסילבוס של הקורס הכשרה
.pdf
Download PDF • 611KB

ריטריט של אמפתיה
.pdf
Download PDF • 1.06MB

אמפתיה כדרך חיים
.pdf
Download PDF • 701KB

bottom of page